o mně

Jako certifikovaná koučka jsem tu, abych Ti pomohla k Tvým
menším i větším životním cílům.

Jako mentorka jsem tu, abych sdílela všechny své osboní i pracovní cesty
a pomohla Ti k Tvým snům.

O mně

Za programem Awen stojím já, Kristýna Farkašová. Mám za sebou intenzivní soukromou i pracovní cestu, během níž jsem se stala tvůrkyní svého vlastního spokojeného života. Zpomalila jsem tempo, vyčistila toxické vztahy, našla práci snů a v první řadě začala být udržitelná sama k sobě. Awen je mou cestou k poskytnutí podpory všem lidem, kteří hledají cestu životem v souladu sama se sebou, v lásce a ve štěstí.

Od dětství mám blízko k přírodě, duchovnu a studiu člověka. Na svém životě si cením vyrovnání se se složitými situacemi jako s workoholismem, sexuálním obtěžováním, vyhořením, toxickým vztahem, sexem bez mého souhlasu, rizikovým těhotenstvím, potratem, hledáním se v mateřství a v nefunkčním vztahu i single rodičovství. Jako transformační koučka zakládající si na vědecky podložených metodách, mohu nabídnout empatické provedení procesem hledání se a určování si cesty a vlastního štěstí.

Díky odvaze opustit zaměstnání, když se stane toxickým, jsem získala mnoho pracovních zkušeností a úspěchů. Ve 26 letech jsem studovala doktorát, byla tajemnicí katedry na PřF UK, podílela se na GAČRu a vlastním univerzitním grantu a vedla svůj vlastní předmět na Univerzitě v Českých Budějovicích.

Po osobní tragické události jsem se rozhodla změnit prostředí a odešla do světa reklamy. Získala zkušenosti s tvorbou reklamních kampaní, plánováním projektů, prací s klienty i v týmu.

Awen

 

Vypracovala jsem se na pozici Development Directora, kde jsem se spolupodílela se na rozvoji agentury i byznysu klientů.

Během rodičovské dovolené jsem založila Ebuu - první českou půjčovnu a cirkulární obchod pro děti a jejich rodiče. Získala jsem mnoho cen (Moneta živnostník roku v Praze, S-brand, T-mobile rozjezdy - 2. místo v Praze), dostala se do semifinále E.on energy globe a do finále cen SDGs, které naplňují udržitelné cíle OSN. Prošla jsem si výběrovým akceleračním programem a Czech Crunch Ebuu označil za jeden z nejinspirativnějších českých udržitelných start-upů v Čechách za rok 2022.

Můj barevný pracovní život mě vedl k tomu, že jsem se rozhodla mé zkušenosti posouvat dál a stát při lidech, kteří jsou na cestě za šťastnějším životem. Jako mentorka kombinuji metody brain-based koučinku a vlastních zkušeností. Věřím v potenciál svých klientů a jejich projektů.


O awen

Hodnoty Awen jsou láska
k sobě samé/samému, k rodině, k lidem,
k životu a k přírodě.

Awen je keltské slovo pro znak reprezentující 3 světy vyvážené v harmonii. Výkladů a světů může být několik. Pro mě je to symbol harmonie a balance, inspirace a kreativity. Awen se stalo jménem podpůrného projektu, který lidem pomáhá najít harmonii a lásku k sobě samé/samému a k vnímání své skutečné cesty životem. Té, kterou chtějí jít oni sami. Ne jakou chtějí ostatní, aby šli nebo jakou si mysleli, že by měli jít.

Cílem Awen je pomáhat lidem, aby se jim žilo dobře samým se sebou a tvořili si lepší životní prostředí, domov a vztahy.

Principy Awen vycházejí z taoistického učení wu wej – nejednáním v rozporu s přirozeným řádem tao (cesty) – volně plynoucí spontánnosti a důvěry v život takový, jaký je. Žít wu wej znamená žít v nenucení, nevměšování se, nedělání věcí za každou cenu. Zkrátka plynutí a spotřebovávání minima energie. Vytváření nenuceného úsilí v tu danou chvíli. Nepotlačovaní svého přání, ale proudění s okamžikem, zkušenostmi a city.

V Awen se můžeme potkat online a pracovat a posouvat se z bezpečí Tvého domova pomocí konzultací a workshopů. Nebo je možné potkávat se fyzicky ve skupině či jednotlivě.


Moje vzdělání

2023NLC Basic Coaching Skills

2020 - Climate Challenge accelerator Impact Hub Prague

2017 - Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce

2015 - PhD na Katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK (nedokončeno)

2011 - Mgr. Antropologie populací minulosti, FF ZČU

2009 - Bc. Archeologie, FF ZČU

 


 

Moje projekty učili a ocenili ti nejlepší

Ocenění Kristýna Farkašová (1920 x 590 px)